Бескаматни кредити за чланове Синдиката

Фонд за помоћ члановима Синдиката Уједињени Колектив Полиције.
Од данас, чланови Синдиката, могу да се пријаве за добијање позајмице без камате и без скривених трошкова. Ова иницијатива је заснована на чињеници да многи припадници полиције живе веома тешко због смањења плата, подстанарског становања, укидања социјалне помоћи, ретких награда по основу ванредних успеха у раду (повећане „варијабиле“) и др.

Позајмице ће се додељивати према редоследу пријављивања, и избећи ће се пракса у појединим синдикатима да се новац додељује преко“везе“, по рођачким, земљачким и било којим другим критеријумима. Једини услов за аплицирање јесте да су чланови Синдиката Уједињени Колектив Полиције, односно да су измирили уплату прве чланарине на жиро рачун синдиката и да им чланство не може бити прекинуто за време позајмице. Износ позајмице је до 50.000 динара у зависности од стања фонда, а максималан број рата је 6 које ће се наплаћивати путем административне забране. Пријављивање за кредите ће се вршити преко Председника Надзорног Одбора, Петра Милојевића моб.тел (063) 392-992.