Синдикална Група Полицијска испостава за обезбеђење ПУ град Београд

Јасмина Петровић.
Завршила Економски факултет, Мастер економије са оценом 10. У министарству унутрашњих послова запослена од 2002. године где је до 2006. године радила у Управи за обезбеђење. Од 2006. до 2010. године ПУ Дежурна служба, а од 2010. године помоћник командира у ПИ за дежурство и обезбеђење. Од 2019. године помоћник командира у чину капетана у Дежурној служби ПИ за обезбеђење.
Конткат телефон 065-3532353.