Синдикална група Сента

Гојковић Андрија из Сенте рођен 14.о5.1975. године у Сенти, ожењен, отац двоје деце. Средњу школу завршио у Ади 1993. године. Курс за полицајца завршио 1999. године у Новом Саду на Клиси, а од 2ооо. до 2о12. године радио у ПУ Кикинда ПС Сента као саобраћајни полицајац. Од 2о12. године прелази у ОКП ПС Сента на радно место Оперативни Форензичар. Обуку за Оперативног Форензичара завршио 2015 године у Земуну.

Контакт телефон 064-6778102.